Nowości  Statki  Porty  Stocznie  Armatorzy  Marynarze  Akweny    
 


MarynarkaHandlowa.pl > Czas wyładunku kontenera w BCT teraz online

2014-11-20 Czas wyładunku kontenera w BCT teraz online

Bałtycki Terminal Kontenerowy (BCT) w Gdyni umożliwił swoim klientom sprawdzanie w czasie rzeczywistym przewidywanego czasu rozładunku kontenera ze statku.

Usługa jest bezpłatna i dostępna zdalnie przez stronę internetową. Usługa monitorowania przewidywanego czasu wyładunku stanowi rozszerzenie informacji o statusie kontenera, udostępnianej klientom w ramach zakładki KONTENERY dostępnej z poziomu strony głównej BCT.

Usługa pozwala ona na bieżące sprawdzenie, kiedy dany kontener zostanie fizycznie rozładowany ze statku, co z kolei umożliwia efektywniejsze planowanie odwozu ładunku z terminalu. Dzięki temu możliwe jest zniwelowanie bezproduktywnego oczekiwania ładunku na placu składowym, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Jest to przydatne zwłaszcza wtedy, gdy obsługiwany jest statek z dużą ilością kontenerów, dla którego czas rozładunku wynosi średnio kilkadziesiąt godzin.

"Usługa bazuje na dość skomplikowanym, opracowanym przez nas algorytmie informatycznym. Najogólniej mówiąc, algorytm wyznacza czas wyładunku na podstawie przewidywanego czasu przybycia statku, planów jego obsługi oraz sekwencji pracy maszyn terminalowych. Wszelkie zmiany w tych parametrach są na bieżąco rejestrowane w systemie, a algorytm korzystając z tej wiedzy również na bieżąco aktualizuje czas wyładunku." - powiedział Wojciech Szymulewicz, dyrektor operacyjny BCT.

Nowa usługa uzupełni również planowane przez Izbę Celną wdrożenie możliwości odprawy celnej kontenerów "na morzu", w połączeniu z którym pozwoli na znaczne skrócenie czasu jaki kontener spędza na terminalu.

MarynarkaHandlowa.pl na serwisach społecznościowych: