Nowości  Statki  Porty  Stocznie  Armatorzy  Marynarze  Akweny    
 


MarynarkaHandlowa.pl > Nowy terminal kolejowy w Bałtyckim Terminalu Kontenerowym w Gdyni

2015-12-03 Nowy terminal kolejowy w Bałtyckim Terminalu Kontenerowym w Gdyni

Bałtycki Terminal Kontenerowy (BCT) wspólnie z Zarządem Morskiego Portu Gdynia zainstalował 2 nowe suwnice kolejowe (RMG) dla obsługi pełnych składów pociągów kontenerowych.

Zakup był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Nowe suwnice kolejowe dostarczonych zostały przez firmę Kocks Krane. Każda z nich może pracować z wydajnością przeładunkową powyżej 30 kontenerów na godzinę.

Dzięki nowym suwnicom oraz przebudowanymi torami kolejowymi terminal kolejowy w BCT obecnie jest w stanie obsługiwać 24 pełne składy pociągów kontenerowych na dobę. Dzięki temu BCT może obsłużyć rocznie 500 tys. TEU przewożonych koleją.

MarynarkaHandlowa.pl na serwisach społecznościowych: