Nowości  Statki  Porty  Stocznie  Armatorzy  Marynarze  Akweny    
 


MarynarkaHandlowa.pl > Polskie LNG z portalem o skroplonym gazie ziemnym

2014-03-25 Polskie LNG z portalem o skroplonym gazie ziemnym

Spółka Polskie LNG, która buduje terminal do odbioru skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu, uruchomiła portal edukacyjny poświęcony w całości technologii LNG.

Portal dostarcza wiedzy na temat technologii skraplania gazu ziemnego, światowego i europejskiego rynku LNG oraz roli, jaką będzie na nim odgrywał terminal LNG w Świnoujściu.

Nowy portal został uruchomiony pod adresem www.lng.edu.pl.

Portal pozwolił spółce Polskie LNG zagregować dostępną wiedzę w tej dziedzinie, tworząc podstawowe źródło informacji dla wszystkich zainteresowanych.

"Otwieramy dzisiaj dostęp do obszernej bazy wiedzy, wykazu wszystkich inicjatyw społecznych spółki, analizy korzyści ekonomicznych płynących z uruchomienia inwestycji dla gospodarki kraju, regionu i miasta, a także wszelkich dostępnych raportów i opracowań, np. dotyczących oceny wpływu inwestycji na środowisko naturalne." - powiedział Maciej Mazur, dyrektor biura komunikacji korporacyjnej Polskiego LNG S.A.

W proces tworzenia portalu zaangażowani zostali eksperci polscy i międzynarodowi w dziedzinie LNG, instytucje rządowe i pozarządowe, a także specjalistyczne media. Portal uzyskał już patronat Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH) w Krakowie, Akademii Morskiej w Szczecinie, a także ministerstw, w tym Skarbu Państwa oraz Środowiska.

"Uruchomienie portalu odpowiada przede wszystkim potrzebie edukacyjnej. W świadomości publicznej brakuje bowiem informacji na temat zastosowania i znaczenia skroplonego gazu ziemnego. Choć 1/4 Polaków wie, że w Świnoujściu powstaje pierwszy w tej części Europy terminal do odbioru skroplonego gazu ziemnego, jedynie co szósty z badanych wiąże ten fakt z realną dywersyfikacją gazu do Polski. Wkrótce ma się to jednak zmienić, i to m.in. za sprawą nowego portalu." - dodał Maciej Mazur.

Polskie LNG jest spółką celową powołaną w 2007 roku do budowy terminalu LNG w Świnoujściu, czyli instalacji do odbioru i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (ang. LNG - Liquefied Natural Gas) dostarczanego drogą morską praktycznie z dowolnego kierunku na świecie. Powstający w Świnoujściu Terminal LNG jest pierwszym tego typu projektem infrastrukturalnym nie tylko w Polsce, ale także w Europie Środkowo-Wschodniej, który ma na celu dywersyfikację źródeł dostaw gazu do kraju oraz poprawę bezpieczeństwa energetycznego całego regionu. Z tego względu jest ona postrzegana przez rząd jako strategiczna inwestycja dla polskiej gospodarki.

Oprócz spółki Polskie LNG, która odpowiada za budowę lądowej części terminalu LNG, składającej się z urządzeń rozładunkowych, zbiorników magazynujących skroplony gaz ziemny oraz instalacji do regazyfikacji, w realizację inwestycji zaangażowane są trzy inne podmioty:

  • Urząd Morski w Szczecinie,
  • Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
  • Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., który jest również właścicielem PLNG S.A.

Budowa terminalu LNG jest współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego programu energetycznego na rzecz naprawy gospodarczej.

MarynarkaHandlowa.pl na serwisach społecznościowych: