Nowości  Statki  Porty  Stocznie  Armatorzy  Marynarze  Akweny    
 


MarynarkaHandlowa.pl > Port Gdynia podsumował 2012 rok

2013-02-05 Port Gdynia podsumował 2012 rok

Port Gdynia przedstawił wyniki finansowe oraz z działalności za 2012 rok oraz zamierzenia na kolejny rok.

Według wstępnej wersji sprawozdania finansowego (przed weryfikacją przez biegłego rewidenta), w 2012 roku roku Zarząd Morski Portu Gdynia S.A. wypracował zysk netto w wysokości 56,7 mln zł.

W porównaniu z 2011 rokiem jest to wynik niższy o 38,3 mln zł (-40,3%). Władze firmy tłumaczę to tym, że w 2011 roku sprywatyzowano dwie spółki portowe, a zysk z obu transakcji wyniósł 57,7 mln zł.

W 2012 roku w porcie przeładowano 15,8 mln ton ładunków. Do portu trafiały głównie materiały drobnicowe, kontenery oraz węgiel i koks. Było to niemalże powtórzenie wyniku uzyskanego w 2011 roku (15,9 mln ton).

W 2012 roku inwestowano także w infrastrukturę portową. Nakłady z tego tytułu w 2012 roku wyniosły 62,2 mln zł i były wyższe o 30% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Przeprowadzone inwestycje to:

  • rozbudowa terminalu ro-ro (I i II faza inwestycji),
  • poprawa dostępu drogowego i kolejowego do wschodniej części portu,
  • rozpoczęcie przebudowy budynku magazynowego przy ul. Polskiej 13A na budynek biurowy (planowane zakończenie prac w II kwartale 2013 roku).
Inwestycje prowadzono przy wykorzystaniu środków unijnych.

Jeśli chodzi o plany na przyszłość, to w latach 2013-15 na dalsze inwestycje przeznaczone ma być 600 mln zł.

Plany na najbliższy rok obejmują m.in.:

  • dokończenie prac poprawiających dostęp drogowy i kolejowy do wschodniej części portu,
  • dalsza rozbudowa terminalu ro-ro,
  • rozpoczęcie prac nad zabudową niezagospodarowanego terenu w rejonie Nabrzeża Bułgarskiego,
  • przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego,
  • przebudowa terminalu kolejowego do przeładunku kontenerów na terenie Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego.

MarynarkaHandlowa.pl na serwisach społecznościowych: