Nowości  Statki  Porty  Stocznie  Armatorzy  Marynarze  Akweny    
 


MarynarkaHandlowa.pl > Porty Świnoujście i Szczecin podsumowały 2012 rok

2013-01-24 Porty Świnoujście i Szczecin podsumowały 2012 rok

Wstępne kalkulacje dotyczące wyników przeładunkowych za 2012 rok w zespole portów w Szczecinie i Świnoujście pokazują, że utrzymuje się w nich dotychczasowy poziom przeładunków.

W 2012 roku porty w Szczecinie i Świnoujściu osiągnęły wynik 21 mln 267 tys. przeładowanych ton. Jest tylko o 87,5 tys. ton mniej niż w rekordowym 2011 roku (spadek o 0,4%). Tak wysoki poziom przeładunków Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście (ZMPSiŚ) uzyskał ostatni raz 28 lat temu, kiedy wielkość przeładunków wyniosła 22,2 mln ton.

W 2012 roku nastąpił wzrost przeładunków we wszystkich grupach towarowych, za wyjątkiem węgla.

Największy wzrost zanotowano w przeładunkach rudy - było to 55%, a także w przeładunkach zbóż, gdzie wzrost wyniósł prawie 30 procent (28,9%) oraz w obsłudze towarów z grupy inne masowe ? tam wzrost w przeładunkach wyniósł 10,1%. W tej ostatniej grupie towarowej duży udział ma biomasa dla elektrowni.

Bardzo dobry wynik zanotował także ZMPSiŚ w przeładunkach drobnicy, pomimo mniejszych obrotów kontenerowych (wyniosły one 52.178,5 TEU, czyli mniej niż w roku ubiegłym o 5,3%).

Wysoki poziom przeładunków drobnicy osiągnięty został głównie dzięki drobnicy promowej. Łącznie przeładowano w obu portach prawie 9,5 mln ton drobnicy, czyli więcej niż w roku ubiegłym o 1,5%.

Spadek zanotowano wyłącznie w przeładunkach węgla - wyniósł on 21,5% w stosunku do roku 2011. Ostatecznie jednak to on zaważył na łącznym wyniku przeładunków - nieznacznie niższym niż ubiegłoroczny.

MarynarkaHandlowa.pl na serwisach społecznościowych: