Nowości  Statki  Porty  Stocznie  Armatorzy  Marynarze  Akweny    
 


MarynarkaHandlowa.pl > Ruszyła budowa Terminala Naftowego w Gdańsku

2014-03-26 Ruszyła budowa Terminala Naftowego w Gdańsku

W Gdańsku zainaugurowana została budowa Terminala Naftowego. Warta ponad 800 milionów złotych inwestycja została zlokalizowana w Porcie Północnym nad Zatoką Gdańską.


Wizualizacja nowego Terminala Naftowego w Gdańsku (grafika: PERN "Przyjaźń")

Według założeń rządu budowa terminala wpłynąć ma pozytywnie na kwestię bezpieczeństwa energetycznego Polski.

"Inwestycja w nowoczesny terminal naftowy na gdańskim Wybrzeżu pozwoli na uzyskanie znaczącej pozycji w zakresie przeładunku ropy i paliw w basenie Morza Bałtyckiego. To ważne, nie tylko ze względu na konkurencyjność polskiej gospodarki, ale także z powodu stworzenia elastycznego rozwiązania na wypadek deficytu paliw na rynku krajowym." - powiedział minister skarbu Mikołaj Budzanowski.


Lokalizacja Terminala Naftowego

Terminal ma nie tylko przeładowywać i magazynować różnorodne produkty energetyczne takie jak ropa naftowa, paliwo diesel, paliwo lotnicze (JET-A), HFO (ciężki olej opałowy), metanol oraz biokomponenty dodawane do paliw. Ma także je podgrzewać, blendować czy uszlachetniać. Terminal zostanie połączony rurociągiem z Naftoportem i krajową siecią przesyłu ropy.

Oficjlanie wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Terminala Naftowego w Gdańsku odbyło się 26 marca 2014 roku.

"Dzisiejszy dzień to nie tylko ważny moment dla regionu, ale także dla bezpieczeństwa energetycznego całego kraju. Jesteśmy świadkami kolejnego etapu prowadzącego do dywersyfikacji dostaw ropy do naszego kraju. Mam nadzieję, że po całkowitym zakończeniu inwestycji PERN w Gdańsku w 2018 roku będziemy mogli czuć się jeszcze bardziej bezpiecznie." - powiedział premier Donald Tusk podczas wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Terminala Naftowego.

"To przełomowy moment w realizacji tej niezwykle ważnej dla polskiej gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego kraju inwestycji." - powiedział Marcin Moskalewicz, prezes zarządu PERN "Przyjaźń" S.A.

Inwestorem jest spółka PERN "Przyjaźń". To spółka należąca w całości do Skarbu Państwa, która zajmuje się głównie transportem ropy naftowej do rafinerii w Polsce oraz wschodnich Niemczech, poprzez rurociąg "Przyjaźń", biegnący z Adamowa do Płocka i dalej do Schwedt w Niemczech oraz Rurociąg Pomorski łączący Płock z Gdańskiem. Dzięki Terminalowi Naftowemu tenże Rurociąg Pomorski w połączeniu umożliwi import surowca z morza oraz tranzyt ropy naftowej przez Polskę.

Wcześniej, w postępowaniu przetargowym, PERN wybrał generalnego wykonawcę inwestycji Terminal Naftowy w Gdańsku dla etapu pierwszego (w systemie "projektuj i buduj"). Inwestycja bowiem ma przebiegać dwuetapowo:

  • w pierwszym etapie zostanie zrealizowana część dedykowana ropie naftowej,
  • w drugim (którego kształt będzie zależał od potrzeb rynku) - część paliwowa i chemiczna.

Pierwszy, zainicjowany już etap inwestycji obejmuje między innymi budowę:

  • 6 zbiorników na ropę naftową o łącznej pojemności 375 tys. m3 wraz z instalacjami technologicznymi ropy naftowej,
  • budynku administracyjno-technicznego,
  • pompowni wodnej i pianowej z ujęciem wody i siecią obwodową,
  • oczyszczalni ścieków.

Najkorzystniejszą ofertę na etap pierwszy złożyło konsorcjum, którego liderem jest IDS - Bud S.A. z siedzibą w Warszawie. Zaproponowało wykonanie inwestycji "pod klucz" za 415 mln zł. Projekt Terminala w ciągu siedmiu miesięcy opracowała inżynieryjna firma GAZOPROJEKT. Zakończenie inwestycji pierwszego etapu ma nastąpić w 2015 roku.

Prace przy budowie Terminala Naftowego rozpoczęły się 21 lutego 2014 roku. Obecnie trwa wzmocnienie gruntu, który przewiduje wykonanie 648 betonowych pali pod każdym z sześciu zbiorników (łącznie ok. 3,9 tys. pali), oraz fundamentowanie. Ten etap zakończy się w drugiej połowie maja 2014 roku, natomiast już pierwszych dniach czerwca przewiduje się rozpoczęcie budowy konstrukcji stalowych zbiorników na ropę naftową, a latem - całej infrastruktury: dróg dojazdowych, budynków, sieci rurociągów, pompowni na ropę naftową i p. ppoż., oczyszczalni ścieków itd. Prace trwają na ok. 28 hektarach portowego gruntu, na którym na 30 lat został wydzierżawiony przez PERN "Przyjaźń" od Portu Gdańsk.

Terminal Naftowy w Gdańsku mieć możliwość magazynowania i przeładunku ropy naftowej, produktów naftowych i chemikaliów, o łącznej pojemności 700 tys. metrów sześciennych. Z liczby tej 400 tys. przypadać ma na ropę naftową, a 300 tys. na pozostałe produkty energetyczne.

Użytkownikami terminala mają być polskie i niemieckie rafinerie, a także międzynarodowe koncerny paliwowe handlujące surowcami w basenie Morza Bałtyckiego.

MarynarkaHandlowa.pl na serwisach społecznościowych: