Nowości  Statki  Porty  Stocznie  Armatorzy  Marynarze  Akweny    
 


MarynarkaHandlowa.pl > W gdańskim porcie powstanie terminal naftowy

2013-04-11 W gdańskim porcie powstanie terminal naftowy

Firmy Zarząd Morskiego Portu Gdańsk i PERN "Przyjaźń" podpisały 10 kwietnia 2013 roku umowę dzierżawy ok. 28 hektarów portowego gruntu, na którym zostanie wybudowany Terminal Naftowy.

Umowa dzierżawy zawarta została na okres 30 lat. Określa ona relacje między stronami w zakresie posadowienia i użytkowania całej infrastruktury Terminalu Naftowego. Umowa przewiduje także możliwość objęcia jego granic prawami Wolnego Obszaru Celnego. Przełożyć się to ma na zwiększenia konkurencyjności inwestycji.

Terminalu Naftowy składać się będzie z około 20 zbiorników na ropę i produkty ropopochodne o pojemności ok. 700 tys. m3 z infrastrukturą techniczną, torami, bocznicą kolejową, rurociągami i budynkami.

Terminal Naftowy będzie wyposażony w urządzenia do obsługi kilku rodzajów produktów:

  • wiele gatunków ropy naftowej,
  • olej napędowy,
  • benzyny,
  • benzyny lotnicze,
  • produkty chemiczne.

Generalnym wykonawcą terminala ma być konsorcjum, którego liderem jest IDS-Bud z Warszawy. Ma być on gotowy w 2015 roku.

PERN "Przyjaźń" jest spółką należącą w całości do Skarbu Państwa. Zajmuje się głównie transportem ropy naftowej do rafinerii w Polsce oraz wschodnich Niemczech, poprzez rurociąg "Przyjaźń", biegnący z Adamowa do Płocka i dalej do Schwedt w Niemczech oraz Rurociąg Pomorski łączący Płock z Gdańskiem. Rurociąg Pomorski w połączeniu z terminalem naftowym w Gdańsku umożliwia import surowca z morza oraz tranzyt ropy naftowej przez Polskę.

PERN świadczy również usługi magazynowania ropy naftowej w trzech bazach w Adamowie, Płocku oraz Gdańsku, o łącznej pojemności blisko 3 mln m3.

MarynarkaHandlowa.pl na serwisach społecznościowych: