Nowości  Statki  Porty  Stocznie  Armatorzy  Marynarze  Akweny    
 


MarynarkaHandlowa.pl > W Porcie Gdynia powstanie magazyn wysokiego składowania

2013-02-14 W Porcie Gdynia powstanie magazyn wysokiego składowania

Spółka Zarząd Morski Portu Gdynia (ZMPG) podpisała umowę z firmą budowlaną Przembud Gdańsk na budowę magazynu wysokiego składowania w Porcie Gdynia.


Podpisanie umowy (grafika: Hanna Sagan, Zarząd Morski Portu Gdynia)

Magazyn wysokiego składowania powstanie przy ulicy Janka Wiśniewskiego 27 w Gdyni. Jest to kolejny etap tworzenia Centrum Logistycznego w porcie.

Magazyn będzie znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie dwóch terminali kontenerowych. Są nimi:

Bezpośredni dojazd do magazynu zapewniony ma być ze strony ul. Janka Wiśniewskiego i ul. Kontenerowej. W przyszłości także ze strony ul. Logistycznej.

Dane techniczne magazynu wysokiego składowania:

  • kubatura: 243 266 m3,
  • powierzchnia użytkowa: 18 840 m2,
  • powierzchnia zabudowy: 17 513 m2.

Obiekt będzie przystosowany do prowadzenia usług logistycznych związanych z przyjęciem, kompletacją, składowaniem oraz dystrybucją towarów drobnicowych wysoko przetworzonych w opakowaniach z wyłączeniem ładunków niebezpiecznych.

Umowa obejmuje budowę magazynu wysokiego składowania z przybudówkami biurowo-socjalnymi, sieciami zewnętrznymi, drogami dojazdowymi, placami manewrowymi oraz elementami kompleksowego zagospodarowania terenu wokół budynku na terenie po rozbiórce istniejących pięciu budynków, obiektów terenowych i sieci.

Magazyn na być gotowy w ciągu 12 miesięcy.

Jest to kolejny magazyn wysokiego składowania. Otwarty w grudniu 2010 roku magazyn o powierzchni 8 tys m2 przy ulicy Kontenerowej 69 w Gdyni jest wykorzystywany w niemal 100%. Jego najemcami są firmy Morska Agencja Gdynia i Terramar.

MarynarkaHandlowa.pl na serwisach społecznościowych: